[guide] Les RATES PENADES a la Comunitat Valenciana

Illustrated guide of Valencian bats.